Buckleys

Roots klubben Buckleys i Grensen i Oslo er kjent for de fleste.

Deres d&b audiotechnik system består av Y7P, Y10P, Y-Sub,Max12,  8s og D20.

Det hele styres av R1 remote.

Buckleys

Lille grensen 7

0159 OSLO