Array Processing – Hva er det ?

Opsjonen ArrayProcessing i ArrayCalc simuleringsprogram versjon 8, inkorporerer kraftige filteralgoritmer som beregner og optimaliserer ytelsen til d&b line arrays over hele lytteområdet. Dette er neste nivå for; “Democracy for listeners”.